Opera Biblica » Bible » Sophonie » 2
Verset copié avec succès !
Vous devez vous authentifier !
Félicitations pour cette lecture !
Lire ce chapitre vous permet d’atteindre votre objectif de lecture biblique.

L’appel à la conversion

21 Rassemblez-vousm, | regroupez-vous, ô vous, gens sans vergognen, 

Pour accéder à ce contenu, vous devez vous identifier ou vous abonner.

הִֽתְקֹושְׁשׁ֖וּ וָקֹ֑ושּׁוּ הַגֹּ֖וי לֹ֥א נִכְסָֽף׃

Note de bas de page (Sophonie 2.1)

Pour accéder à ce contenu, vous devez vous identifier ou vous abonner.

2 avant que le décret | soit publié, que le jour passe | comme la baleo au vent ! N’attendez pas | que se fasse sentir sur vous | l’ardeur de la colèrep | de l’Eternel, que vous atteigne le jour de la colère | de l’Eternelq. 

Pour accéder à ce contenu, vous devez vous identifier ou vous abonner.

בְּטֶ֙רֶם֙ לֶ֣דֶת חֹ֔ק כְּמֹ֖ץ עָ֣בַר יֹ֑ום בְּטֶ֣רֶם ׀ לֹא־יָבֹ֣וא עֲלֵיכֶ֗ם חֲרֹון֙ אַף־יְהוָ֔ה בְּטֶ֙רֶם֙ לֹא־יָבֹ֣וא עֲלֵיכֶ֔ם יֹ֖ום אַף־יְהוָֽה׃

Note de bas de page (Sophonie 2.2)

Pour accéder à ce contenu, vous devez vous identifier ou vous abonner.

3 Tournez-vousr donc vers l’Eternel, | vous tous les humbles du pays, vous qui faites ce qui est droits, cherchez à accomplir | ce qui est juste. | Efforcez-vous d’être humblest ; peut-être serez-vous | mis à l’abriu au jour de la colère | de l’Eternel. 

Pour accéder à ce contenu, vous devez vous identifier ou vous abonner.

בַּקְּשׁ֤וּ אֶת־יְהוָה֙ כָּל־עַנְוֵ֣י הָאָ֔רֶץ אֲשֶׁ֥ר מִשְׁפָּטֹ֖ו פָּעָ֑לוּ בַּקְּשׁוּ־צֶ֙דֶק֙ בַּקְּשׁ֣וּ עֲנָוָ֔ה אוּלַי֙ תִּסָּ֣תְר֔וּ בְּיֹ֖ום אַף־יְהוָֽה׃

Note de bas de page (Sophonie 2.3)

Pour accéder à ce contenu, vous devez vous identifier ou vous abonner.

Malheur aux Philistins

4 Gazaa sera abandonnée, Ashkelônb sera dévastée, les habitants d’Ashdod | seront chassés au loin | à l’heure de midi. Eqrôn sera déracinée. 

Pour accéder à ce contenu, vous devez vous identifier ou vous abonner.

כִּ֤י עַזָּה֙ עֲזוּבָ֣ה תִֽהְיֶ֔ה וְאַשְׁקְלֹ֖ון לִשְׁמָמָ֑ה אַשְׁדֹּ֗וד בַּֽצָּהֳרַ֙יִם֙ יְגָ֣רְשׁ֔וּהָ וְעֶקְרֹ֖ון תֵּעָקֵֽר׃ ס

Note de bas de page (Sophonie 2.4)

Pour accéder à ce contenu, vous devez vous identifier ou vous abonner.

Note de section

Pour accéder à ce contenu, vous devez vous identifier ou vous abonner.

5 Malheur aux habitants | des côtes de la mer, au peuple venu de la Crètec ! Car contre vous se fait entendre | la parole de l’Eterneld : « Malheur à Canaan, | pays des Philistins ! Je te dévasterai | et je te videraie | de tous tes habitants. » 

Pour accéder à ce contenu, vous devez vous identifier ou vous abonner.

הֹ֗וי יֹֽשְׁבֵ֛י חֶ֥בֶל הַיָּ֖ם גֹּ֣וי כְּרֵתִ֑ים דְּבַר־יְהוָ֣ה עֲלֵיכֶ֗ם כְּנַ֙עַן֙ אֶ֣רֶץ פְּלִשְׁתִּ֔ים וְהַאֲבַדְתִּ֖יךְ מֵאֵ֥ין יֹושֵֽׁב׃

Note de bas de page (Sophonie 2.5)

Pour accéder à ce contenu, vous devez vous identifier ou vous abonner.

6 La région de la mer | servira de pacages, de citernes pour les bergers et de parcsf à moutons. 

Pour accéder à ce contenu, vous devez vous identifier ou vous abonner.

וְֽהָיְתָ֞ה חֶ֣בֶל הַיָּ֗ם נְוֹ֛ת כְּרֹ֥ת רֹעִ֖ים וְגִדְרֹ֥ות צֹֽאן׃

Note de bas de page (Sophonie 2.6)

Pour accéder à ce contenu, vous devez vous identifier ou vous abonner.

7 Ce district va échoir au resteg | du peuple de Juda. Ils y mèneront paître leurs troupeaux. Le soir, ils se reposeront | dans les maisons à Ashkelôn, car l’Eternel, leur Dieu, | interviendra pour eux et changera leur sorth. 

Pour accéder à ce contenu, vous devez vous identifier ou vous abonner.

וְהָ֣יָה חֶ֗בֶל לִשְׁאֵרִ֛ית בֵּ֥ית יְהוּדָ֖ה עֲלֵיהֶ֣ם יִרְע֑וּן בְּבָתֵּ֣י אַשְׁקְלֹ֗ון בָּעֶ֙רֶב֙ יִרְבָּצ֔וּן כִּ֧י יִפְקְדֵ֛ם יְהוָ֥ה אֱלֹהֵיהֶ֖ם וְשָׁ֥ב [שְׁבוּתָם כ] (שְׁבִיתָֽם׃ ק)

Note de bas de page (Sophonie 2.7)

Pour accéder à ce contenu, vous devez vous identifier ou vous abonner.

Malheur aux faux frères

8 J’ai entendu | les propos insultantsa | des Moabitesb, et les outrages | des Ammonitesc qui insultaientd mon peuple et qui s’agrandissaient | aux dépense de son territoire. 

Pour accéder à ce contenu, vous devez vous identifier ou vous abonner.

שָׁמַ֙עְתִּי֙ חֶרְפַּ֣ת מֹואָ֔ב וְגִדּוּפֵ֖י בְּנֵ֣י עַמֹּ֑ון אֲשֶׁ֤ר חֵֽרְפוּ֙ אֶת־עַמִּ֔י וַיַּגְדִּ֖ילוּ עַל־גְּבוּלָֽם׃

Note de bas de page (Sophonie 2.8)

Pour accéder à ce contenu, vous devez vous identifier ou vous abonner.

9 Aussi vrai que je vis, déclare l’Eternel, | le Seigneur des armées célestes, | Dieu d’Israël : Moab seraf comme Sodomeg, les Ammonitesh | seront comme Gomorrhe, leur pays deviendra | un lieu couvert d’orties, une mine de sel, et une terre dévastée | à perpétuité. Le reste de mon peuple | les pillerai, oui, ce qui restera de ma nationj | en prendra possessionk. 

Pour accéder à ce contenu, vous devez vous identifier ou vous abonner.

לָכֵ֣ן חַי־אָ֡נִי נְאֻם֩ יְהוָ֨ה צְבָאֹ֜ות אֱלֹהֵ֣י יִשְׂרָאֵ֗ל כִּֽי־מֹואָ֞ב כִּסְדֹ֤ם תִּֽהְיֶה֙ וּבְנֵ֤י עַמֹּון֙ כַּֽעֲמֹרָ֔ה מִמְשַׁ֥ק חָר֛וּל וּמִכְרֵה־מֶ֥לַח וּשְׁמָמָ֖ה עַד־עֹולָ֑ם שְׁאֵרִ֤ית עַמִּי֙ יְבָזּ֔וּם וְיֶ֥תֶר [גֹּוי כ] (גֹּויִ֖י ק) יִנְחָלֽוּם׃

Note de bas de page (Sophonie 2.9)

Pour accéder à ce contenu, vous devez vous identifier ou vous abonner.

10 Cela leur adviendra | pour prix de leur orgueill, car ils ont insultém le peuple | de l’Eternel, | le Seigneurn des armées célestes, et se sont agrandis | à ses dépens. 

Pour accéder à ce contenu, vous devez vous identifier ou vous abonner.

זֹ֥את לָהֶ֖ם תַּ֣חַת גְּאֹונָ֑ם כִּ֤י חֵֽרְפוּ֙ וַיַּגְדִּ֔לוּ עַל־עַ֖ם יְהוָ֥ה צְבָאֹֽות׃

11 Avec eux, l’Eternel | se montrera terriblea, car il anéantit | tous les dieuxb de la terrec ; alors tous les peuples, | jusques aux plus lointains, | se prosterneront devant luid, chacun dans sa contrée. 

Pour accéder à ce contenu, vous devez vous identifier ou vous abonner.

נֹורָ֤א יְהוָה֙ עֲלֵיהֶ֔ם כִּ֣י רָזָ֔ה אֵ֖ת כָּל־אֱלֹהֵ֣י הָאָ֑רֶץ וְיִשְׁתַּֽחֲווּ־לֹו֙ אִ֣ישׁ מִמְּקֹומֹ֔ו כֹּ֖ל אִיֵּ֥י הַגֹּויִֽם׃

Note de bas de page (Sophonie 2.11)

Pour accéder à ce contenu, vous devez vous identifier ou vous abonner.

Malheur aux Ethiopiens

12 Vous aussi, Ethiopiense, vous serez transpercés | par mon épéef. 

Pour accéder à ce contenu, vous devez vous identifier ou vous abonner.

גַּם־אַתֶּ֣ם כּוּשִׁ֔ים חַֽלְלֵ֥י חַרְבִּ֖י הֵֽמָּה׃

Note de bas de page (Sophonie 2.12)

Pour accéder à ce contenu, vous devez vous identifier ou vous abonner.

Malheur à Ninive l’orgueilleuse

13 L’Eternel étendra | la main contre le nord, il fera périr l’Assyrieg et il dévastera Niniveh pour en faire un désert aridei. 

Pour accéder à ce contenu, vous devez vous identifier ou vous abonner.

וְיֵ֤ט יָדֹו֙ עַל־צָפֹ֔ון וִֽיאַבֵּ֖ד אֶת־אַשּׁ֑וּר וְיָשֵׂ֤ם אֶת־נִֽינְוֵה֙ לִשְׁמָמָ֔ה צִיָּ֖ה כַּמִּדְבָּֽר׃

Note de bas de page (Sophonie 2.13)

Pour accéder à ce contenu, vous devez vous identifier ou vous abonner.

14 Au milieu de la ville | se reposeront des troupeauxj, des animaux de toute espèce, le hibou et le hérissonk y passeront la nuit | parmi ses chapiteaux. On entendra | hululerl aux fenêtres : dès le seuil des maisons, | ce ne sera que ruines, et les poutres de cèdres | seront à nu. 

Pour accéder à ce contenu, vous devez vous identifier ou vous abonner.

וְרָבְצ֨וּ בְתֹוכָ֤הּ עֲדָרִים֙ כָּל־חַיְתֹו־גֹ֔וי גַּם־קָאַת֙ גַּם־קִפֹּ֔ד בְּכַפְתֹּרֶ֖יהָ יָלִ֑ינוּ קֹ֠ול יְשֹׁורֵ֤ר בַּֽחַלֹּון֙ חֹ֣רֶב בַּסַּ֔ף כִּ֥י אַרְזָ֖ה עֵרָֽה׃

Note de bas de page (Sophonie 2.14)

Pour accéder à ce contenu, vous devez vous identifier ou vous abonner.

15 La voilà donc, | cette cité joyeusem, installée en toute sécurité, et qui se dit : « C’est moi, et rien que moin ! » Comment est-elle devenue | une terre ainsi désolée, un gîte pour les bêteso ? Quiconque passera | dans sa proximité se moqueraa d’elle en sifflant | et en faisant des gestes de la mainb. 

Pour accéder à ce contenu, vous devez vous identifier ou vous abonner.

זֹ֞א֠ת הָעִ֤יר הָעַלִּיזָה֙ הַיֹּושֶׁ֣בֶת לָבֶ֔טַח הָאֹֽמְרָה֙ בִּלְבָבָ֔הּ אֲנִ֖י וְאַפְסִ֣י עֹ֑וד אֵ֣יךְ ׀ הָיְתָ֣ה לְשַׁמָּ֗ה מַרְבֵּץ֙ לַֽחַיָּ֔ה כֹּ֚ל עֹובֵ֣ר עָלֶ֔יהָ יִשְׁרֹ֖ק יָנִ֥יעַ יָדֹֽו׃ ס

Note de bas de page (Sophonie 2.15)

Pour accéder à ce contenu, vous devez vous identifier ou vous abonner.

Avez-vous terminé la lecture de ce chapitre ? Oui Non

Seuls les témoins (cookies) nécessaires au bon fonctionnement du site sont utilisés.
i J’ai compris
Bleu
Blanc
Rouge