Opera Biblica » Bible » Sophonie » 3
Verset copié avec succès !
Vous devez vous authentifier !
Félicitations pour cette lecture !
Lire ce chapitre vous permet d’atteindre votre objectif de lecture biblique.

Malheur à Jérusalem

31 Malheur à la rebellec, | à la ville souilléed, la ville tyranniquee. 

Pour accéder à ce contenu, vous devez vous identifier ou vous abonner.

הֹ֥וי מֹרְאָ֖ה וְנִגְאָלָ֑ה הָעִ֖יר הַיֹּונָֽה׃

Note de bas de page (Sophonie 3.1)

Pour accéder à ce contenu, vous devez vous identifier ou vous abonner.

2 Elle ne m’a pas écoutéf et n’a pas acceptég | les avertissements ; elle n’a pas mis sa confianceh | en l’Eternel, son Dieu, elle ne s’est pas approchée de luii. 

Pour accéder à ce contenu, vous devez vous identifier ou vous abonner.

לֹ֤א שָֽׁמְעָה֙ בְּקֹ֔ול לֹ֥א לָקְחָ֖ה מוּסָ֑ר בַּֽיהוָה֙ לֹ֣א בָטָ֔חָה אֶל־אֱלֹהֶ֖יהָ לֹ֥א קָרֵֽבָה׃

3 Ses grands, au milieu d’elle, sont des lionsj rugissants, ses juges sont des loupsk du soir qui, au matin, | n’ont plus rien à ronger. 

Pour accéder à ce contenu, vous devez vous identifier ou vous abonner.

שָׂרֶ֣יהָ בְקִרְבָּ֔הּ אֲרָיֹ֖ות שֹֽׁאֲגִ֑ים שֹׁפְטֶ֙יהָ֙ זְאֵ֣בֵי עֶ֔רֶב לֹ֥א גָרְמ֖וּ לַבֹּֽקֶר׃

Note de bas de page (Sophonie 3.3)

Pour accéder à ce contenu, vous devez vous identifier ou vous abonner.

4 Ses prophètes sont insoumis, portés aux trahisonsl. Ses prêtres ont souillé | le sanctuaire, ils ont violé la Loim. 

Pour accéder à ce contenu, vous devez vous identifier ou vous abonner.

נְבִיאֶ֙יהָ֙ פֹּֽחֲזִ֔ים אַנְשֵׁ֖י בֹּֽגְדֹ֑ות כֹּהֲנֶ֙יהָ֙ חִלְּלוּ־קֹ֔דֶשׁ חָמְס֖וּ תֹּורָֽה׃

Note de bas de page (Sophonie 3.4)

Pour accéder à ce contenu, vous devez vous identifier ou vous abonner.

5 Cependant, l’Eternel | est présent dans la ville | et il s’y montre justen, il ne fait rien de malo. Matin après matinp, | il rend ses jugements ; dès l’aube, il ne fait pas défautq. Cependant, l’homme inique | ne connaît pas la honter. 

Pour accéder à ce contenu, vous devez vous identifier ou vous abonner.

יְהוָ֤ה צַדִּיק֙ בְּקִרְבָּ֔הּ לֹ֥א יַעֲשֶׂ֖ה עַוְלָ֑ה בַּבֹּ֨קֶר בַּבֹּ֜קֶר מִשְׁפָּטֹ֨ו יִתֵּ֤ן לָאֹור֙ לֹ֣א נֶעְדָּ֔ר וְלֹֽא־יֹודֵ֥עַ עַוָּ֖ל בֹּֽשֶׁת׃

Note de bas de page (Sophonie 3.5)

Pour accéder à ce contenu, vous devez vous identifier ou vous abonner.

6 J’ai éliminé des nations, démoli leurs tours fortes, j’ai dévasté leurs rues, et nul n’y passe plus. Voilà leurs villes ravagéesa, il n’y a plus personne, | plus un seul habitant. 

Pour accéder à ce contenu, vous devez vous identifier ou vous abonner.

הִכְרַ֣תִּי גֹויִ֗ם נָשַׁ֙מּוּ֙ פִּנֹּותָ֔ם הֶחֱרַ֥בְתִּי חֽוּצֹותָ֖ם מִבְּלִ֣י עֹובֵ֑ר נִצְדּ֧וּ עָרֵיהֶ֛ם מִבְּלִי־אִ֖ישׁ מֵאֵ֥ין יֹושֵֽׁב׃

Note de bas de page (Sophonie 3.6)

Pour accéder à ce contenu, vous devez vous identifier ou vous abonner.

7 Je m’étais dit alors : | « Ainsi tu me craindras et tu accepteras | les avertissementsb et, ainsi, ta demeure | ne sera pas détruite. » Que de fois j’ai sévi contre elle ! Mais eux, dès le matin, | ils se sont empressés | de commettre le malc dans tout ce qu’ils faisaient. 

Pour accéder à ce contenu, vous devez vous identifier ou vous abonner.

אָמַ֜רְתִּי אַךְ־תִּירְאִ֤י אֹותִי֙ תִּקְחִ֣י מוּסָ֔ר וְלֹֽא־יִכָּרֵ֣ת מְעֹונָ֔הּ כֹּ֥ל אֲשֶׁר־פָּקַ֖דְתִּי עָלֶ֑יהָ אָכֵן֙ הִשְׁכִּ֣ימוּ הִשְׁחִ֔יתוּ כֹּ֖ל עֲלִילֹותָֽם׃

8 C’est pourquoi, attendezd, l’Eternel le déclare, oui, attendez le jour | où je me lèverai | comme témoin à charge puisque j’ai rendu mon arrêt : | j’ai décidé | de réunire les peuplesf, et de rassembler les royaumes pour déverser sur eux | toute l’ardeur de ma colèreg et mon indignationh, car je consumeraii | le pays tout entier par le feu de mon amour bafoué. 

Pour accéder à ce contenu, vous devez vous identifier ou vous abonner.

לָכֵ֤ן חַכּוּ־לִי֙ נְאֻם־יְהוָ֔ה לְיֹ֖ום קוּמִ֣י לְעַ֑ד כִּ֣י מִשְׁפָּטִי֩ לֶאֱסֹ֨ף גֹּויִ֜ם לְקָבְצִ֣י מַמְלָכֹ֗ות לִשְׁפֹּ֨ךְ עֲלֵיהֶ֤ם זַעְמִי֙ כֹּ֚ל חֲרֹ֣ון אַפִּ֔י כִּ֚י בְּאֵ֣שׁ קִנְאָתִ֔י תֵּאָכֵ֖ל כָּל־הָאָֽרֶץ׃

Note de bas de page (Sophonie 3.8)

Pour accéder à ce contenu, vous devez vous identifier ou vous abonner.

Les fruits du jugement

Sur les peuples non israélites

9 Puis je transformerai les lèvres | de gens d’autres peuples | et je les rendrai pures pour qu’ils invoquent l’Eternela et qu’ils le serventb | tous d’un commun accord. 

Pour accéder à ce contenu, vous devez vous identifier ou vous abonner.

כִּֽי־אָ֛ז אֶהְפֹּ֥ךְ אֶל־עַמִּ֖ים שָׂפָ֣ה בְרוּרָ֑ה לִקְרֹ֤א כֻלָּם֙ בְּשֵׁ֣ם יְהוָ֔ה לְעָבְדֹ֖ו שְׁכֶ֥ם אֶחָֽד׃

Note de bas de page (Sophonie 3.9)

Pour accéder à ce contenu, vous devez vous identifier ou vous abonner.

Note de section

Pour accéder à ce contenu, vous devez vous identifier ou vous abonner.

10 Et d’au-delà des fleuves | de l’Ethiopiec, tous mes adorateurs, | les hommes que j’ai dispersés, | viendront m’apporter des offrandesd. 

Pour accéder à ce contenu, vous devez vous identifier ou vous abonner.

מֵעֵ֖בֶר לְנַֽהֲרֵי־כ֑וּשׁ עֲתָרַי֙ בַּת־פּוּצַ֔י יֹובִל֖וּן מִנְחָתִֽי׃

Note de bas de page (Sophonie 3.10)

Pour accéder à ce contenu, vous devez vous identifier ou vous abonner.

Sur le reste d’Israël

11 En ce jour-là, mon peuple, tu ne porteras plus la hontee | à cause des méfaits que tu as commis contre moif. Car alors j’ôterai | du milieu de tes rangs ceux qui exultent dans l’orgueilg. Alors tu cesseras | de faire l’arrogante | sur ma montagne sainteh. 

Pour accéder à ce contenu, vous devez vous identifier ou vous abonner.

בַּיֹּ֣ום הַה֗וּא לֹ֤א תֵבֹ֙ושִׁי֙ מִכֹּ֣ל עֲלִילֹתַ֔יִךְ אֲשֶׁ֥ר פָּשַׁ֖עַתְּ בִּ֑י כִּי־אָ֣ז ׀ אָסִ֣יר מִקִּרְבֵּ֗ךְ עַלִּיזֵי֙ גַּאֲוָתֵ֔ךְ וְלֹֽא־תֹוסִ֧פִי לְגָבְהָ֛ה עֹ֖וד בְּהַ֥ר קָדְשִֽׁי׃

12 Je laisserai | vivre au milieu de toi | un peuple pauvrei, démuni, qui cherchera refugej | en l’Eternel. 

Pour accéder à ce contenu, vous devez vous identifier ou vous abonner.

וְהִשְׁאַרְתִּ֣י בְקִרְבֵּ֔ךְ עַ֥ם עָנִ֖י וָדָ֑ל וְחָס֖וּ בְּשֵׁ֥ם יְהוָֽה׃

Note de bas de page (Sophonie 3.12)

Pour accéder à ce contenu, vous devez vous identifier ou vous abonner.

13 Les restes d’Israëlk | ne commettront plus d’injusticel, ils ne diront plus de mensongesm, on n’entendra plus dans leur bouchen | de langage trompeur, quand ils paîtront en paix | et se reposeronto sans que nul ne les troublep. 

Pour accéder à ce contenu, vous devez vous identifier ou vous abonner.

שְׁאֵרִ֨ית יִשְׂרָאֵ֜ל לֹֽא־יַעֲשׂ֤וּ עַוְלָה֙ וְלֹא־יְדַבְּר֣וּ כָזָ֔ב וְלֹֽא־יִמָּצֵ֥א בְּפִיהֶ֖ם לְשֹׁ֣ון תַּרְמִ֑ית כִּֽי־הֵ֛מָּה יִרְע֥וּ וְרָבְצ֖וּ וְאֵ֥ין מַחֲרִֽיד׃ ס

Note de bas de page (Sophonie 3.13)

Pour accéder à ce contenu, vous devez vous identifier ou vous abonner.

Promesses pour Sion

14 Pousse des cris de joiea, | ô communauté de Sionb ! Lance un cri de triomphe, | ô Israël ! Réjouis-toi, | exultec de tout cœur, ô communauté de Jérusalem ! 

Pour accéder à ce contenu, vous devez vous identifier ou vous abonner.

רָנִּי֙ בַּת־צִיֹּ֔ון הָרִ֖יעוּ יִשְׂרָאֵ֑ל שִׂמְחִ֤י וְעָלְזִי֙ בְּכָל־לֵ֔ב בַּ֖ת יְרוּשָׁלִָֽם׃

Note de bas de page (Sophonie 3.14)

Pour accéder à ce contenu, vous devez vous identifier ou vous abonner.

15 L’Eternel a levé | le verdict de condamnation | prononcé contre vous, et il a refouléd | vos ennemise. Le roi d’Israël, l’Eternel, | est au milieu de vousf. Vous ne craindrez plus de malheur. 

Pour accéder à ce contenu, vous devez vous identifier ou vous abonner.

הֵסִ֤יר יְהוָה֙ מִשְׁפָּטַ֔יִךְ פִּנָּ֖ה אֹֽיְבֵ֑ךְ מֶ֣לֶךְ יִשְׂרָאֵ֤ל ׀ יְהוָה֙ בְּקִרְבֵּ֔ךְ לֹא־תִֽירְאִ֥י רָ֖ע עֹֽוד׃

Note de bas de page (Sophonie 3.15)

Pour accéder à ce contenu, vous devez vous identifier ou vous abonner.

16 En ce jour-là, | on dira à Jérusalem : « Sois sans crainte, Sion ! Ne baisse pas les brasg, 

Pour accéder à ce contenu, vous devez vous identifier ou vous abonner.

בַּיֹּ֣ום הַה֔וּא יֵאָמֵ֥ר לִירֽוּשָׁלִַ֖ם אַל־תִּירָ֑אִי צִיֹּ֖ון אַל־יִרְפּ֥וּ יָדָֽיִךְ׃

17 car l’Eternel ton Dieu | est au milieu de toi | un guerrier qui te sauveh. Il sera transporté de joiei | à ton sujet et il te renouvellera | dans son amourj pour toi. Oui, il sera dans l’allégresse | à ton sujet et poussera des cris de joiea 

Pour accéder à ce contenu, vous devez vous identifier ou vous abonner.

יְהוָ֧ה אֱלֹהַ֛יִךְ בְּקִרְבֵּ֖ך גִּבֹּ֣ור יֹושִׁ֑יעַ יָשִׂ֨ישׂ עָלַ֜יִךְ בְּשִׂמְחָ֗ה יַחֲרִישׁ֙ בְּאַ֣הֲבָתֹ֔ו יָגִ֥יל עָלַ֖יִךְ בְּרִנָּֽה׃

Note de bas de page (Sophonie 3.17)

Pour accéder à ce contenu, vous devez vous identifier ou vous abonner.

18 tout comme aux jours de fête. » Je t’enlève aujourd’hui | la honte que tu portes. 

Pour accéder à ce contenu, vous devez vous identifier ou vous abonner.

נוּגֵ֧י מִמֹּועֵ֛ד אָסַ֖פְתִּי מִמֵּ֣ךְ הָי֑וּ מַשְׂאֵ֥ת עָלֶ֖יהָ חֶרְפָּֽה׃

Note de bas de page (Sophonie 3.18)

Pour accéder à ce contenu, vous devez vous identifier ou vous abonner.

19 En ce temps-là, j’interviendrai contre tous ceux | qui t’auront oppriméeb, je sauverai | les brebis éclopées, et je rassemblerai | celles qu’on a chasséesc, et je rendrai mon peuple | glorieux et renomméd partout dans tout pays | où vous aurez connu la honte. 

Pour accéder à ce contenu, vous devez vous identifier ou vous abonner.

הִנְנִ֥י עֹשֶׂ֛ה אֶת־כָּל־מְעַנַּ֖יִךְ בָּעֵ֣ת הַהִ֑יא וְהֹושַׁעְתִּ֣י אֶת־הַצֹּלֵעָ֗ה וְהַנִּדָּחָה֙ אֲקַבֵּ֔ץ וְשַׂמְתִּים֙ לִתְהִלָּ֣ה וּלְשֵׁ֔ם בְּכָל־הָאָ֖רֶץ בָּשְׁתָּֽם׃

Note de bas de page (Sophonie 3.19)

Pour accéder à ce contenu, vous devez vous identifier ou vous abonner.

20 En ce temps-là, | je vous ramèneraie, oui, quand je vous rassemblerai, je vous rendrai | renommésf et glorieuxg chez tous les peuples de la terre. Je le ferai quand, | sous vos yeux, | moi, je changerai votre sorth, l’Eternel le déclare. 

Pour accéder à ce contenu, vous devez vous identifier ou vous abonner.

בָּעֵ֤ת הַהִיא֙ אָבִ֣יא אֶתְכֶ֔ם וּבָעֵ֖ת קַבְּצִ֣י אֶתְכֶ֑ם כִּֽי־אֶתֵּ֨ן אֶתְכֶ֜ם לְשֵׁ֣ם וְלִתְהִלָּ֗ה בְּכֹל֙ עַמֵּ֣י הָאָ֔רֶץ בְּשׁוּבִ֧י אֶת־שְׁבוּתֵיכֶ֛ם לְעֵינֵיכֶ֖ם אָמַ֥ר יְהוָֽה׃

Note de bas de page (Sophonie 3.20)

Pour accéder à ce contenu, vous devez vous identifier ou vous abonner.

Avez-vous terminé la lecture de ce chapitre ? Oui Non

Seuls les témoins (cookies) nécessaires au bon fonctionnement du site sont utilisés.
i J’ai compris
Bleu
Blanc
Rouge